Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Cookie określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika 

za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez 

Użytkownika, przez Oleofarm Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mokronoska 8, 52-407.

1. Administrator - oznacza Oleofarm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. 

Mokronoska 8, 52-407, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000475366, 

NIP: 896-13-26-505, Regon: 932802258, który świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje 

dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.

2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i 

przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.

3. Cookies Administratora (Własne) - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze 

świadczeniem usług drogą elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.

4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem 

5. Serwis - oznacza stronę internetową lub aplikację, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, 

działający w domenie mamyczasnazdrowie.pl.

6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp 

7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z 

którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

I. Definicje

II. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności 

tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego 

oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie 

wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies 

zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną 

2. Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:

a. Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu 

zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. 

Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji 

b. Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich 

skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia 

z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych 

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. 

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej 

III. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych Serwisu.

ii. rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony 

internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

iii. zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w 

zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,

iv. zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,

v. rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 

b. Uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie

i. utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej 

podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

ii. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację 

iii. optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

i. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry 

Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych 

ii. poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł 

przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji użytkownika

i. poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie 

dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

i. tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

f. Świadczenia usług reklamowych

i. dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich;

g. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu

2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies Zewnętrzne w następujących celach:

a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z 

i. www.vimeo.com [administator cookies: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA]

ii. www.youtube.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:

i. Google Analytics [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. prezentowania reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia 

i. Google AdSense [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

d. zalogowania do serwisu za pomocą serwisu społecznościowego:

i. Facebook Connect [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z 

ii. Google [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

e. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów 

i. twitter.com [administrator cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]

ii. plus.google.com [administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

iii. Facebook.com [administrator cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w 

iv. nk.pl [administrator cookies: Nasza Klasa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

f. prezentowania opinii na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu 

i. opineo.pl [administrator cookies: Opineo Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu]

g. wykorzystania funkcji w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem strony internetowej Serwisu, 

które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:

i. skype.com [administrator cookies: Microsoft Corporation z siedzibą w USA]

IV. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, 

określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. 

Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień 

przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. 

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce 

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie

Poleć
Udostępnij
kwiat
auto